Prihlásenie auta, teda registrácia vozidla, je dôležitým krokom, ktorý musíte urobiť po zakúpení nového alebo ojazdeného vozidla. Tento proces zabezpečuje, že vaše auto je oficiálne zaregistrované a splňuje všetky zákonné požiadavky. V tomto článku vám poskytneme podrobný sprievodca, ako prihlásiť auto a čo je potrebné urobiť predtým, ako môžete vozidlo legálne prevádzkovať na verejných cestách.

Krok 1: Získajte potrebné dokumenty

Predtým, ako začnete s procesom prihlásenia auta, uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty:

 • Technický preukaz vozidla (TP)
 • Kúpna zmluva alebo faktúra s údajmi o predávajúcom a kupujúcom
 • Doklad o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
 • Preukaz totožnosti
 • Potvrdenie o technickej kontrole (ak je vozidlo staršie ako 4 roky)

Krok 2: Uzatvorte povinné zmluvné poistenie (PZP)

Aby ste mohli prihlásiť svoje auto, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Toto poistenie chráni tretie osoby pred finančnými stratami v prípade, že by im poistený spôsobil škodu. Vyberte si poisťovňu a uzatvorte poistnú zmluvu pre svoje vozidlo.

Krok 3: Prihláste auto na dopravnom inšpektoráte

S kompletnou dokumentáciou navštívte miestny dopravný inšpektorát, kde podáte žiadosť o registráciu vozidla. Na inšpektoráte vám overia dokumenty, skontrolujú, či auto spĺňa všetky technické požiadavky, a v prípade úspechu vám vydajú registračný doklad a evidenčné číslo vozidla.

Krok 4: Umiestnenie evidenčných značiek

Po získaní evidenčných značiek ich umiestnite na prednú a zadnú časť vozidla v súlade s predpismi. Evidenčné značky musia byť dobre viditeľné a čitateľné.

Krok 5: Dodržiavanie pravidiel

Ako vlastník zaregistrovaného vozidla je vašou zodpovednosťou dodržiavať všetky zákony a pravidlá týkajúce sa prevádzky vozidla na verejných cestách. Zabezpečte, aby vaše auto pravidelne absolvovalo technické kontroly, dodržiavalo emisné normy a vykonávalo pravidelnú údržbu. Rovnako nezabudnite udržiavať platné PZP po celú dobu prevádzky vozidla.

Krok 6: Odhlásenie vozidla

V prípade, že sa rozhodnete svoje vozidlo predať alebo ho už nechcete ďalej prevádzkovať, je potrebné ho odhlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Odhlásenie vozidla zabezpečí, že nebudete ďalej zodpovedný za povinnosti a náklady spojené s jeho prevádzkou. Pred odhlásením vozidla odovzdajte evidenčné značky a registračný doklad na dopravnom inšpektoráte.

Prihlásenie auta je nevyhnutným procesom pre každého, kto zakúpi nové alebo ojazdené vozidlo. Dodržaním vyššie uvedených krokov a zhromaždením potrebnej dokumentácie sa tento proces môže stať jednoduchším a menej stresujúcim. Ako vlastník zaregistrovaného vozidla je vašou zodpovednosťou dbať na jeho bezpečnú a legálnu prevádzku, čo zahŕňa aj pravidelné obnovovanie PZP a dodržiavanie technických a emisných noriem. Pozrite sa aj na zmeny, ktoré nastali tento rok.…

Čítať ďalej

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistným krytím, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla, vrátane nákladných automobilov. PZP chráni tretie osoby pred finančnými stratami v prípade, že by im poistený spôsobil škodu. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre nákladné auto, ako ho zabezpečiť a na čo si dať pozor pri výbere poistky pre váš nákladný automobil.

Dôležitosť PZP pre nákladné auto

Nákladné automobily sú často zapojené do dopravy tovaru a služieb, čo zvyšuje ich prítomnosť na cestách a tým aj riziko nehôd. PZP pre nákladný automobil zabezpečuje, že v prípade spôsobenej škody budú finančné náklady pokryté a obeť nehody nebude musieť znášať finančnú záťaž.

Ako zabezpečiť PZP pre nákladný automobil

Postup zabezpečenia PZP pre váš nákladný automobil je veľmi podobný ako pri osobných automobiloch:

 1. Získajte potrebné údaje: Predtým, ako začnete hľadať PZP pre váš nákladný automobil, uistite sa, že máte všetky potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo, rok výroby, typ nákladného automobilu a hmotnosť vozidla.
 2. Porovnajte ponuky poisťovní: Kontaktujte niekoľko poisťovní a získajte ponuky na PZP pre váš nákladný automobil. Porovnajte ceny a podmienky, aby ste našli tú najlepšiu ponuku.
 3. Uzatvorte poistnú zmluvu: Po výbere poisťovne uzatvorte poistnú zmluvu pre váš nákladný automobil. Uistite sa, že poistná zmluva obsahuje všetky potrebné informácie a že ste si vedomí platnosti poistenia.
 4. Predložte doklady o PZP: Po uzatvorení poistnej zmluvy predložte doklady o PZP príslušným orgánom (napríklad polícii alebo dopravnému inšpektorátu), aby bolo vaše vozidlo oficiálne registrované ako poistené.

Čo si dať pozor pri PZP pre nákladný automobil

Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil je dôležité dbať na niekoľko kľúčových bodov:

 1. Typ a hmotnosť nákladného automobilu: Rôzne typy a hmotnosti nákladných automobilov môžu mať rôzne poistné požiadavky a náklady. Uistite sa, že ste uviedli správne údaje o vašom nákladnom vozidle, aby ste zabezpečili adekvátne poistné krytie.
 2. Účel použitia: PZP pre nákladný automobil môže závisieť od toho, ako ho plánujete používať. Napríklad, ak plánujete používať vozidlo prepravu vlastného tovaru, môže byť vaše poistenie iné ako keby ste poskytovali prepravné služby tretím stranám.
 3. Zahraničné cesty: Ak plánujete s nákladným automobilom cestovať do zahraničia, overte si, či je vaše PZP platné aj v iných krajinách. V niektorých prípadoch môže byť potrebné uzatvoriť dodatočné poistenie alebo rozšírenie platnosti PZP pre cesty do zahraničia.
 4. Bezpečnostné zariadenia: Poisťovne často ponúkajú zľavy na PZP pre nákladné automobily, ktoré majú inštalované bezpečnostné zariadenia, ako sú imobilizéry, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Zvážte investíciu do týchto zariadení nielen pre zvýšenie bezpečnosti, ale aj pre zníženie nákladov na poistenie.

PZP pre nákladný automobil je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia zákonného poistného krytia a ochrany tretích strán pred finančnými stratami v prípade nehody alebo iných udalostí. Zabezpečením správneho PZP pre váš nákladný automobil a dodržaním vyššie uvedených odporúčaní sa môžete vyhnúť prípadným problémom a pokutám, a zároveň si užívať pokoj mysle pri prevádzke vášho nákladného vozidla.…

Čítať ďalej

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistným krytím, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla, vrátane motocyklov a motoriek. PZP chráni tretie osoby pred finančnými stratami v prípade, že by im poistený spôsobil škodu. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre motocykel, ako ho zabezpečiť a na čo si dať pozor pri výbere poistky pre vašu motorku.

Dôležitosť PZP pre motocykel

Aj keď motocykle a motorky predstavujú menšiu časť vozidiel na cestách, dôležitosť PZP pre ne nemožno podceňovať. Motocyklisti sú často zraniteľnejší ako vodiči osobných áut, čo môže v prípade dopravnej nehody spôsobiť zvýšené finančné náklady na liečbu a odškodnenie. PZP pre motocykel zabezpečuje, že tieto náklady budú pokryté a že obeť nehody nebude musieť znášať finančnú záťaž.

Ako zabezpečiť PZP pre motocykel

Postup zabezpečenia PZP pre váš motocykel alebo motorku je veľmi podobný ako pri osobných automobiloch:

 1. Získajte potrebné údaje: Predtým, ako začnete hľadať PZP pre váš motocykel, uistite sa, že máte všetky potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo, rok výroby, typ motocykla a objem motora.
 2. Porovnajte ponuky poisťovní: Kontaktujte niekoľko poisťovní a získajte ponuky na PZP pre váš motocykel. Porovnajte ceny a podmienky, aby ste našli tú najlepšiu ponuku. Je to spôsob ako nájsť lacné PZP.
 3. Uzatvorte poistnú zmluvu: Po výbere poisťovne uzatvorte poistnú zmluvu pre váš motocykel. Uistite sa, že poistná zmluva obsahuje všetky potrebné informácie a že ste si vedomí platnosti poistenia.
 4. Predložte doklady o PZP: Po uzatvorení poistnej zmluvy predložte doklady o PZP príslušným orgánom (napríklad polícii alebo dopravnému inšpektorátu), aby bolo vaše vozidlo oficiálne registrované ako poistené.

Čo si dať pozor pri PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo motorku je dôležité dbať na niekoľko kľúčových bodov:

 1. Typ motocykla: Rôzne typy motocyklov môžu mať rôzne poistné požiadavky a náklady. Uistite sa, že ste uviedli správne údaje o vašom motocykli, aby ste zabezpečili adekvátne poistné krytie.
 2. Účel použitia: PZP pre motocykel môže závisieť od toho, ako ho plánujete používať. Napríklad, ak plánujete jazdiť len rekreačne, môže byť vaše poistenie iné ako keby ste používali motorku ako hlavný prostriedok dopravy.
 3. Zahraničné cesty: Ak plánujete s motocyklom alebo motorkou cestovať do zahraničia, overte si, či je vaše PZP platné aj v iných krajinách. V niektorých prípadoch môže byť potrebné uzatvoriť dodatočné poistenie alebo rozšírenie platnosti PZP pre cesty do zahraničia.
 4. Bezpečnostné zariadenia: Poisťovne často ponúkajú zľavy na PZP pre motocykle, ktoré majú inštalované bezpečnostné zariadenia, ako sú imobilizéry, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Zvážte investíciu do týchto zariadení nielen pre zvýšenie bezpečnosti, ale aj pre zníženie nákladov na poistenie.

PZP pre motocykel je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia zákonného poistného krytia a ochrany tretích strán pred finančnými stratami v prípade nehody alebo iných udalostí. Zabezpečením správneho PZP pre váš motocykel alebo motorku a dodržaním vyššie uvedených odporúčaní sa môžete vyhnúť prípadným problémom a pokutám, a zároveň si užívať pokoj mysle pri jazde na svojej dvojkolesovej láske.…

Čítať ďalej

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistným krytím, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Aj keď sa väčšina ľudí zameriava na PZP pre osobné automobily, je dôležité nezabúdať, že aj prívesné vozíky musia byť poistené. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre prívesné vozíky, ako ho zabezpečiť a na čo si dať pozor.

Dôležitosť PZP pre prívesné vozíky

Prívesné vozíky, ako napríklad prívesy na prepravu nákladu, prívesy na prepravu zvierat alebo karavany, tiež potrebujú mať PZP. Dôvodom je ochrana tretích osôb pred finančnými stratami spôsobenými poistníkom v prípade dopravnej nehody alebo iných udalostí. PZP pre prívesné vozíky pokrýva náklady na škody, ktoré príves spôsobí tretím stranám.

Ako zabezpečiť PZP pre prívesný vozík

PZP pre prívesný vozík môžete zabezpečiť nasledovne:

 1. Získajte potrebné údaje: Predtým, ako začnete hľadať PZP pre váš príves, uistite sa, že máte všetky potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo, rok výroby, typ prívesu a hmotnosť.
 2. Porovnajte ponuky poisťovní: Kontaktujte niekoľko poisťovní a získajte ponuky na PZP pre váš príves. Porovnajte ceny a podmienky, aby ste našli tú najlacnejšiu ponuku na PZP.
 3. Uzatvorte poistnú zmluvu: Po výbere poisťovne uzatvorte poistnú zmluvu pre váš príves. Uistite sa, že poistná zmluva obsahuje všetky potrebné informácie a že ste si vedomí platnosti poistenia.
 4. Predložte doklady o PZP: Po uzatvorení poistnej zmluvy predložte doklady o PZP príslušným orgánom (napríklad polícii alebo dopravnému inšpektorátu), aby bolo vaše vozidlo oficiálne registrované ako poistené.

Na čo si dať pozor pri PZP pre prívesný vozík

Pri zabezpečení PZP pre prívesný vozík je dôležité dbať na niekoľko kľúčových bodov:

 1. Platnosť PZP na ťažné vozidlo: Uistite sa, že ťažné vozidlo (napríklad osobný automobil alebo dodávka), ktoré bude príves ťahať, má tiež platné PZP. V prípade nehody môže byť poistné krytie znížené alebo neplatné, ak ťažné vozidlo nemá platné PZP.
 2. Hmotnosť a veľkosť prívesu: Poistenie pre príves môže závisieť od jeho hmotnosti a veľkosti. Uistite sa, že ste uviedli správne údaje, aby ste zabezpečili adekvátne poistné krytie.
 3. Použitie prívesu: Pri uzatváraní PZP pre prívesný vozík zohľadnite jeho účel a použitie. Rôzne typy prívesov môžu vyžadovať rôzne úrovne poistného krytia. Napríklad príves na prepravu zvierat môže vyžadovať iné poistenie ako príves na prepravu nákladu.
 4. Zahraničné cesty: Ak plánujete s prívesom cestovať do zahraničia, overte si, či je vaše PZP platné aj v iných krajinách. V niektorých prípadoch môže byť potrebné uzatvoriť dodatočné poistenie alebo rozšírenie platnosti PZP pre cesty do zahraničia.

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia zákonného poistného krytia a ochrany tretích strán pred finančnými stratami v prípade nehody alebo iných udalostí. Zabezpečením správneho PZP pre váš príves a dodržaním vyššie uvedených odporúčaní sa môžete vyhnúť prípadným problémom a pokutám, a zároveň si užívať pokoj mysle pri používaní vášho prívesného vozíka.…

Čítať ďalej

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistným krytím, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Jeho účelom je chrániť tretie strany pred finančnými stratami v prípade, že by im poistený vodič spôsobil škodu. V niektorých situáciách môže nastať potreba overiť, či je vozidlo poistené. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako overiť platnosť PZP.

Dôvody na overenie PZP

Môže byť niekoľko dôvodov, prečo by ste chceli overiť PZP:

 1. Kontrola pri kúpe ojazdeného vozidla: Pred kúpou ojazdeného vozidla je dôležité zistiť, či je poistené, aby ste sa vyhli prípadným problémom s políciou alebo poisťovňou.
 2. Pripomenutie platnosti poistenia: Možno ste zabudli, kedy vyprší platnosť vášho PZP a chcete sa uistiť, že máte stále platné poistenie.
 3. Overenie poistenia iného vozidla: Napríklad v prípade dopravnej nehody alebo poškodenia vozidla parkovaného na vašom pozemku môžete chcieť overiť, či je vozidlo iného vodiča poistené.

Ako overiť PZP

V mnohých krajinách je možné overiť platnosť PZP online cez špeciálne zriadené registre alebo databázy. Tu sú kroky, ako overiť PZP:

 1. Získajte potrebné údaje: Na overenie PZP budete potrebovať údaje o vozidle, ako je evidenčné číslo vozidla a značka, rok výroby a typ vozidla. Tieto údaje môžete nájsť v technickom preukaze vozidla alebo na registračnom doklade.
 2. Navštívte online register alebo databázu: Vyhľadajte na internete oficiálny register alebo databázu pre overenie PZP vo vašej krajine. V niektorých krajinách môžu tieto registre spravovať poisťovacie spoločnosti alebo štátne orgány.
 3. Zadajte požadované údaje: Po nájdení vhodného registra alebo databázy zadajte potrebné údaje o vozidle a potvrďte svoje zadanie.
 4. Vyhodnotenie výsledkov: Po zadaní potrebných údajov by ste mali dostať informácie o platnosti PZP pre dané vozidlo. Výsledky by mali zahŕňať meno poisťovne, platnosť poistenia, číslo poistnej zmluvy a ďalšie relevantné informácie.

Čo robiť, ak PZP nie je platné

Ak zistíte, že PZP nie je platné, je dôležité konať rýchlo:

 1. Kontaktujte poisťovňu: Ak ste vlastníkom vozidla, zistite, či došlo k nejakej chybe alebo omylu, ktorý spôsobil, že PZP nie je platné. Ak je to potrebné, obnovte alebo uzatvorte novú poistnú zmluvu čo najskôr.
 2. Oznámenie polícii: Ak ste overovali PZP iného vozidla (napríklad po nehode), informujte políciu o zistenom probléme, aby mohli podniknúť príslušné kroky.
 3. Zabezpečte alternatívnu dopravu: Ak ste vlastníkom vozidla a zistili ste, že PZP nie je platné, nepoužívajte vozidlo na cestách, kým nevyriešite situáciu s poisťovňou.

Overenie PZP je dôležitým krokom pri zabezpečení, že vozidlo je poistené a splňuje zákonné požiadavky. Vďaka online registrom a databázam je tento proces jednoduchý a rýchly. V prípade, že zistíte, že PZP nie je platné, je nevyhnutné konať promptne a riešiť situáciu s poisťovňou alebo príslušnými orgánmi.…

Čítať ďalej

Cestovné poistenie je základným prvkom každej dobre pripravenej cesty. Ponúka finančnú ochranu a pokoj mysle pri rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas cesty, ako sú zdravotné problémy, odcudzenie batožiny alebo zrušenie letu. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť cestovného poistenia a ako vybrať ten správny produkt pre vaše potreby.

Dôležitosť cestovného poistenia

Cestovné poistenie ponúka mnoho výhod a zabezpečuje, že budete chránení pred nepredvídateľnými udalosťami, ako sú:

 1. Lekárske náklady: V prípade úrazu alebo choroby počas cesty môže cestovné poistenie pokryť náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu alebo dokonca evakuáciu do vlasti.
 2. Odcudzenie alebo strata batožiny: Cestovné poistenie vám poskytne finančnú náhradu v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia batožiny či cenností.
 3. Zrušenie alebo oneskorenie letu: Ak sa váš let zruší alebo oneskorie, cestovné poistenie môže pokryť náklady na alternatívne ubytovanie alebo zmenené cestovné plány.
 4. Odpovednosť za škody tretím stranám: V prípade, že by ste počas cesty spôsobili škodu na majetku alebo zranenie iných osôb, cestovné poistenie vám poskytne finančnú ochranu.

Ako vybrať správne cestovné poistenie

Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Cieľ cesty: Cestovné poistenie sa môže líšiť v závislosti od destinácie. Niektoré krajiny majú vyššie náklady na zdravotné služby, čo môže ovplyvniť výšku poistného.
 2. Dĺžka cesty: Poistné krytie by malo byť platné po celú dobu vašej cesty. Uistite sa, že poistenie zahŕňa celý čas vášho pobytu v zahraničí.
 3. Osobné zdravotné problémy: Ak máte chronické ochorenie alebo ste v poslednej dobe podstúpili nejaké zdravotné zákroky, zvážte poistenie, ktoré pokryje aj tieto špecifické potreby.
 4. Typ cesty a aktivity: Zohľadnite povahu vašej cesty a aktivity, ktoré plánujete počas nej podniknúť. Napríklad, ak plánujete športovú dovolenku alebo extrémne športy, uistite sa, že vaše poistenie pokrýva aj takéto aktivity.
 5. Poistné limity a výnimky: Preštudujte si podrobnosti poistného krytia, vrátane poistných limitov a výnimiek. Uistite sa, že poistenie poskytuje dostatočné krytie pre vaše potreby a že ste si vedomí všetkých obmedzení.
 6. Cena: Cenu cestovného poistenia ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad cieľ cesty, dĺžka pobytu a typ poistenia. Porovnajte rôzne ponuky, ale nezameriavajte sa len na cenu – dôležité je, aby poistenie poskytovalo adekvátne krytie pre vaše potreby.

Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou každej dobre pripravenej cesty a poskytuje vám pokoj mysle v prípade nepredvídateľných situácií, ktoré môžu nastať počas vášho pobytu v zahraničí. Pri výbere správneho poistenia je dôležité zohľadniť vašu destináciu, dĺžku pobytu, zdravotné problémy, typ cesty a aktivity, poistné limity a výnimky, ako aj cenu. Porovnaním rôznych ponúk a zvážením všetkých týchto faktorov si môžete byť istí, že nájdete cestovné poistenie, ktoré bude pre vás ideálne.…

Čítať ďalej

Stret so zverou na cestách je relatívne bežným javom, najmä v prípade jazdy v noci alebo v oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat. Takéto nehody môžu spôsobiť vážne škody na vozidle a dokonca aj zranenia osôb. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni pri nehodách so zverou a čo robiť, keď sa ocitnete v takejto situácii.

Ako vás PZP chráni pri stretu so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vodič. Jeho hlavnou úlohou je chrániť tretie osoby pred škodami spôsobenými vaším vozidlom. Avšak, v prípade stretu so zverou, PZP neposkytuje priame krytie pre škody na vašom vozidle alebo zranenia spôsobené zrážkou so zvieraťom.

Pokiaľ ide o škody na vozidle alebo zranenia spôsobené zrážkou so zverou, budete potrebovať ďalšie poistenie, ako je čiastočné alebo úplné havarijné poistenie. Tieto typy poistenia zahŕňajú krytie škôd spôsobených zrážkou so zverou, ako aj škody spôsobené živelnými udalosťami alebo odcudzenie vozidla.

Čo robiť pri nehode so zverou

Ak sa ocitnete v situácii, keď ste zrazili zviera, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo a zabezpečte miesto nehody: Zapnite výstražné svetlá, postavte trojuholník a zabezpečte miesto nehody tak, aby ste minimalizovali riziko ďalších kolízií.
 2. Skontrolujte zranenia: Skontrolujte, či ste alebo niektorý z vašich spolujazdcov utrpel zranenia. Ak sú zranenia vážne, zavolajte záchranársku službu.
 3. Oznámte nehodu polícii: V niektorých krajinách je povinné oznámiť nehodu so zverou polícii, a to aj v prípade, že zviera neprežilo. Polícia vám môže poskytnúť potrebné informácie pre váš poistný nárok a zároveň zabezpečiť miesto nehody.
 4. Dokumentujte nehodu: Odfotografujte miesto nehody, škody na vozidle a zviera, ak je to možné. Zaznamenajte tiež podrobnosti o nehode, ako sú čas, miesto, poveternostné podmienky a smer jazdy. Tieto informácie môžu byť užitočné pri podávaní poistného nároku.
 5. Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o nehode a postupujte podľa ich pokynov. V prípade, že máte čiastočné alebo úplné havarijné poistenie, mali by ste byť chránení pred finančnými stratami spojenými so škodami na vozidle alebo zraneniami spôsobenými zrážkou so zverou.

Prevencia nehôd so zverou

Niekoľko tipov na zníženie rizika stretu so zverou:

 1. Buďte opatrní v rizikových oblastiach: V oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat, ako sú lesy alebo poľa, buďte o to opatrnejší. Dávajte pozor na značky upozorňujúce na zver a prispôsobte rýchlosť.
 2. Jazdite opatrne za súmraku a v noci: Zver je najaktívnejšia za súmraku a v noci, preto buďte v týchto časoch ostražití a sledujte okolie cesty.
 3. Používajte diaľkové svetlá: Diaľkové svetlá vám pomôžu lepšie vidieť zver, ktorá sa pohybuje pri ceste. Nezabudnite prepnúť na stretávajúce svetlá, keď sa blíži iné vozidlo, aby ste neoslepili protiidúceho vodiča.
 4. Nepredbiehajte na cestách s vysokým rizikom stretu so zverou: Predbiehanie na cestách s vysokým rizikom stretu so zverou môže zvýšiť pravdepodobnosť nehody. Zostaňte za pomalším vozidlom, ktoré môže zver odradiť od vstupu na cestu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nechráni vodiča priamo pred škodami na vozidle alebo zraneniami spôsobenými zrážkou so zverou. Preto je dôležité zvážiť čiastočné alebo úplné havarijné poistenie, ktoré poskytuje širšie krytie v týchto situáciách. V prípade nehody so zverou je dôležité postupovať podľa bezpečnostných pokynov, oznámiť nehodu polícii a kontaktovať svoju poisťovňu. Dodržiavanie preventívnych opatrení, ako je opatrná jazda v rizikových oblastiach a používanie diaľkových svetiel, môže tiež pomôcť znížiť pravdepodobnosť stretu so zverou na cestách.

Pripomíname, že čiastočné alebo úplné havarijné poistenie je kľúčové pre ochranu vášho vozidla a vašich financií v prípade nehody so zverou. Porovnajte rôzne ponuky a zistite, ktorá poisťovňa poskytuje najlepšie podmienky a ceny pre váš konkrétny prípad. Nájdete tak to najlacnejšie PZP. Nakoniec, buďte vždy ostražití na ceste a sledujte značky upozorňujúce na zver, aby ste minimalizovali riziko nehôd a zabezpečili svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.…

Čítať ďalej

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje finančnú ochranu v prípade poškodenia, odcudzenia alebo totálnej škody na vašom vozidle. Tento typ poistenia ide nad rámec povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené iným vozidlám alebo majetku. V tomto článku prejdeme základné aspekty havarijného poistenia a vysvetlíme, prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Druhy havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa zvyčajne ponúka v dvoch základných formách:

 1. Čiastočné havarijné poistenie: Toto poistenie pokrýva škody spôsobené živelnými udalosťami (napr. povodeň, búrka, požiar), odcudzenie vozidla, sklo alebo zver na cestách. Čiastočné havarijné poistenie nezahŕňa škody spôsobené vlastnou vinou v prípade dopravnej nehody.
 2. Úplné havarijné poistenie: Toto poistenie pokrýva všetky aspekty čiastočného havarijného poistenia, ale navyše aj škody na vlastnom vozidle spôsobené vlastnou vinou, ako aj dopravné nehody so zraneniami.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie ponúka niekoľko výhod:

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni vás pred finančnými stratami v prípade poškodenia alebo odcudzenia vášho vozidla. Bez havarijného poistenia by ste museli sami znášať náklady na opravy alebo nákup náhradného vozidla.
 2. Širšie krytie: Na rozdiel od PZP, ktoré pokrýva len škody spôsobené iným vozidlám alebo majetku, havarijné poistenie poskytuje širšie krytie, vrátane škôd spôsobených vlastnou vinou.
 3. Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete mať pokoj v mysli, že v prípade nehody alebo iných nepredvídateľných udalostí budú vaše finančné záväzky chránené.

Faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistného:

 1. Typ vozidla: Ceny havarijného poistenia sa môžu líšiť v závislosti na type, značke a modeli vozidla. Všeobecne platí, že drahšie a výkonnejšie vozidlá majú vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie havarijné poistné, pretože majú vyššie riziko nehôd.
 3. Miesto bydliska: Vodiči žijúci v oblastiach s vyššou kriminalitou alebo väčšou hustotou premávky môžu čeliť vyšším nákladom na havarijné poistenie.
 4. Použitie vozidla: Ľudia, ktorí používajú svoje vozidlo na obchodné účely alebo často jazdia na dlhé vzdialenosti, môžu mať vyššie havarijné poistné.
 5. História vodiča: Vodiči s čistou jazdnou históriou a bez predchádzajúcich nehôd alebo poistných nárokov majú zvyčajne nižšie havarijné poistné.

Ako nájsť správne havarijné poistenie

Pri hľadaní havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky od viacerých poisťovní. Zohľadnite svoje individuálne potreby a finančné možnosti. Urobte si výskum a zistite, ktoré poisťovne ponúkajú najlepšie podmienky a ceny pre váš konkrétny prípad. V neposlednom rade neváhajte požiadať o radu odborníkov alebo priateľov, ktorí majú skúsenosti s havarijným poistením.

Havarijné poistenie je dobrovoľné, ale môže poskytnúť významnú finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade poškodenia, odcudzenia alebo totálnej škody na vašom vozidle. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť rôzne faktory, ako sú typ vozidla, vek a skúsenosti vodiča, miesto bydliska a použitie vozidla. Porovnajte rôzne ponuky a zistite najlepšiu ponuku na trhu.…

Čítať ďalej

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Väčšina krajín požaduje, aby vlastníci vozidiel mali minimálne základnú úroveň poistenia, ktorá pokrýva škody spôsobené iným vozidlám alebo majetku v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a ako môžete zmeniť svoje poistenie podľa svojich potrieb.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť výpoveď PZP. Patria sem:

 1. Nájdenie lepšej ceny: Porovnaním ponúk rôznych poisťovní môžete nájsť lepšiu cenu za PZP, ktorá vám pomôže ušetriť peniaze. Najlacnejšie PZP môže ušetriť veľkú sumu peňazí.
 2. Zmena vozidla: Ak plánujete zmeniť vozidlo, môže byť potrebné zvážiť výpoveď PZP a uzavretie novej poistnej zmluvy.
 3. Zlepšenie krytia: Ak chcete zlepšiť svoje poistné krytie, môžete zvážiť výpoveď PZP a uzavretie novej zmluvy s lepším krytím.
 4. Nespokojnosť so službami: Ak ste nespokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete zvážiť výpoveď PZP a prechod k inej poisťovni.

Ako podať výpoveď PZP

Ak ste sa rozhodli pre výpoveď PZP, postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte podmienky svojej súčasnej poistnej zmluvy: Preštudujte si podmienky svojej súčasnej poistnej zmluvy, aby ste zistili, aké sú podmienky výpovede. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať, aby ste im oznámili výpoveď vopred alebo splnili určité podmienky.
 2. Vyberte novú poisťovňu: Pred podaním výpovede si nájdite novú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny. Porovnajte rôzne ponuky a zvážte, ktorá poisťovň
 3. Kontaktujte súčasnú poisťovňu: Kontaktujte svoju súčasnú poisťovňu a oznámte im, že plánujete podať výpoveď PZP. Požiadajte o informácie o postupe výpovede a akýchkoľvek poplatkoch, ktoré by mohli byť spojené s výpoveďou.
 4. Získajte potvrdenie o výpovedi: Po podaní výpovede u svojej súčasnej poisťovne získajte písomné potvrdenie o výpovedi. Toto potvrdenie by malo obsahovať dátum ukončenia poistenia a informácie o akýchkoľvek poplatkoch, ktoré ste zaplatili.
 5. Uzavrite novú zmluvu o PZP: Po získaní potvrdenia o výpovedi uzavrite novú zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou. Uistite sa, že nová zmluva začne platiť ihneď po ukončení súčasnej zmluvy, aby ste mali nepretržité poistné krytie.
 6. Informujte príslušné orgány: V niektorých krajinách je potrebné informovať príslušné orgány (napr. dopravný úrad) o zmene PZP. Skontrolujte si miestne predpisy a postupujte podľa nich.

Dôležité upozornenie pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité si uvedomiť, že bez platného poistenia nesmiete používať svoje vozidlo na verejných komunikáciách. Nepretržité poistné krytie je zákonom povinné, a preto je dôležité, aby ste vždy mali platnú poistnú zmluvu. Pokuta za jazdu bez platného PZP môže byť veľmi vysoká a môžete dokonca prísť aj o svoje vodičské oprávnenie.

Výpoveď PZP môže byť užitočným spôsobom, ako zmeniť svoje poistenie podľa svojich potrieb a ušetriť peniaze. Je však dôležité dodržiavať správny postup, aby ste zaistili nepretržité krytie a vyhli sa pokutám. Nezabudnite si preštudovať podmienky svojej súčasnej poistnej zmluvy, zvážiť rôzne možnosti na trhu a postupovať v súlade s miestnymi predpismi.…

Čítať ďalej

To, že si kúpite najvýkonnejšie auto, poprípade vozidlo, ktoré spĺňa vaše očakávania, ešte neznamená, že máte všetko. Podstatné je vedieť, čo všetko je potrebné vybaviť, aby ste ním absolvovali jazdy v súlade so zákonom. K tomu je nutné mať pri jazde po ruke nielen doklady od daného prostriedku (napr. o EK, TK atď.), ale podľa Uzavripzp.sk aj o doklady uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Za jeho nerešpektovanie sa účtujú vysoké sankcie, čo vám dokážeme aj nižšie. Aby ste nemuseli veľa platiť, a aby ste boli chránený tak, ako chcete, odporúčame vám uzatvoriť takéto PZP najlacnejšie na auto. Dôkazom toho, že je to skutočne jedinečná ponuka je to, že výpočet ceny a porovnanie viacerých ponúk vám urobí bezplatná online kalkulačka.

Prečo je potrebné?

V prvom rade je to zákonná povinnosť, ako sme už aj vyššie uviedli, a jej nerešpektovanie by vás vyšlo draho. Takže či už sa vám to páči alebo nie, toto zabezpečenie musí mať skoro každý dopravný motorový aj nemotorový prostriedok. V konečnom dôsledku ním chránite nielen ostatných účastníkov, ale aj seba. Samozrejme, ani to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie nekryje škody, ktoré spôsobíte vašou chybou sebe, pokiaľ neponúka v cene špeciálne havarijné riziká. Podstatou je chrániť tých, ktorých vašou vinou poškodíte. Vďaka tomuto zabezpečeniu a splneniu jednotlivých podmienok, nemusíte poškodeným platiť nič. Pokiaľ sa teda pri vzniku škodovej udalosti uskutočnia všetky kroky potrebné na riadne odškodnenie.

Už aj to najlacnejšie PZP je super v tom, že zahŕňa vysoké krytie. Môže vás uchrániť až od miliónových strát. Napríklad, dokáže kryť škody na zdraví až do výšky 5 miliónov eur a na majetku až do 1 milióna eur. Niektoré poisťovne umožňujú tieto čiastky za príplatok navýšiť. Ak ale jazdíte vždy obozretne a bezpečne, tieto sumy by mali byť dostačujúce. Pokiaľ si uvedomíte, že napr. za 50 eur ročne sa môžete vďaka PZP uchrániť od platenia miliónových škôd, je to to najlepšie, čo môžete urobiť nielen pre seba a vašu rodinu, ale aj pre tých, ktorých poškodíte.

Ponuky s výnimočným krytím?

Áno. Pokiaľ by ste už očakávali za niečo, za čo platíte, niečo viac, máme pre vás tri špeciálne ponuky. Teda, nie my konkrétne, ale tri veľké poisťovne. Iste viete, že na našom trhu spolunažíva niekoľko poisťovní, pričom všetky tvrdia, že práve ich PZP je to najlacnejšie u nás. Určite poznáte poisťovne:

 • Axa,
 • Allianz – Slovenská poisťovňa,
 • ČSOB,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Uniqa,
 • Union,
 • Genertali,
 • Genertel,
 • Groupama atď.

Vybrať si môžete nielen podľa ceny poistného, popularity poisťovní alebo ohlasov zákazníkov, ale aj podľa toho, aké krytie ponúkajú. Ak už máte zmluvu inde, tak si spravte zmenu povinného zmluvného poistenia na Uzavripzp.

Nie všetky poisťovne sa riadia tým, že ich produkt musí spĺňať len základné štátom určené kritériá, a skutočne sa snažia, aby to ich bolo najlepšie. Špeciálne zmieňujeme poisťovne Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa, ktorých ponuky nie sú len tak prehliadnuteľné. Už v rámci základného krytia poskytujú aj niektoré havarijné udalosti, čo znamená, že ste krytý aj v prípade škôd na vašom vozidle. To, že ich ponuky sú najlacnejšie dokazuje aj to, že ceny poistného nepatria medzi tie najvyššie, ba práve naopak. Patria medzi najvýhodnejších poskytovateľov. A overiť si to môžete aj hneď teraz.

Cena PZP vďaka online kalkulačke

Prečo si neušetriť si trošku času a peňazí tým, že rôzne veci prestanete vybavovať osobne? Záruku najlepšej ceny máte väčšinou práve cez žiadosti cez internet. Je to hlavne kvôli tomu, že rôzne poisťovne za to nemusia platiť svojim zamestnancom. Ba práve naopak, skôr sú prístupní poskytnúť vám väčšie zľavy. Nielen hodiny času, ale aj stovky eur môžete ušetriť vďaka online kalkulačka, ktorá vám urobí výpočet a porovnanie ceny PZP, takže skoro za počkaním zistíte, ktoré je to najlacnejšie pre vás.

Zadáte do nej technické parametre vozidla, prípadne niektoré neosobné informácie o vás, ktoré vám môžu výslednú cenu poistného znížiť. Odošlete to, počkáte niekoľko sekúnd a už sa vám zobrazí tabuľka s rôznymi ponukami. Takto čierne na bielom uvidíte, že skutočne cena poistného za rovnaký prostriedok sa môže líšiť až v stovkách eur, a to sa predsa neodmieta. Priamo vo výsledkoch môžete o danú ponuku aj požiadať, a to kliknutím na ňu. Dopíšete ešte niektoré údaje a do pár sekúnd, niekedy minút vám na mail príde niekoľko dokumentov.

Po odoslaní žiadosti o konkrétne poistenie si skontrolujte vašu elektronickú poštovú schránku. Poisťovňa vám tam zaslala návrh zmluvy, podmienky, dočasnú zelenú kartu a údaje na zaplatenie. Poistné zaplaťte najlepšie čím skôr, aby ste zbytočne neboli za neplatné poistenie pokutovaný. Poisťovňa vám potom zašle originál zelenej karty. Dovtedy si z mailu nezabudnite vytlačiť dočasnú kartu, a mať ju pri sebe pri každej jazde.

Pozor na tohtoročné zdražovanie. Taktiež nezabudnite podať výpoveď 6 týždňov pred výročným dňom, ak už máte zmluvu v inej poisťovni. Dajte si pozor na detaily, ako je preplatenie škody na čelnom skle – https://www.uzavripzp.sk/pzp-celne-sklo/.

Poisťujú sa motorové aj nemotorové vozidlá

Ďalším dôležitým upozornením je nezabudnúť, že povinné zmluvné poistenie sa netýka len auta ako takého, ale skoro všetkých motorových aj nemotorových prostriedkov. Špeciálne teda tých, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz a svojou činnosťou môžu spôsobiť väčšie škody. Určujúcim faktorom nie je ani to, či sa vozidlo používa každý deň, každý druhý alebo raz za mesiac. O tom, ktoré vozidlá je potrebné poisťovať, si prečítajte v zákone o PZP, prípadne na policajnom inšpektoráte. Máte doma:

 • motocykel,
 • poľnohospodárske či pracovné stroje,
 • návesné alebo prívesné vozidlá,
 • prívesný vozík,
 • autobus,

či čokoľvek iné? Tak nezabudnite na vašu povinnosť!

Ak máte predsa len radi riziko, vedzte, že aj prvý deň jazdy bez potrebného poistenia vás môže vyjsť veľmi draho a najlacnejšie je preto sa jazde s ním úplne vyhnúť. Na Slovensku vás policajná hliadka bez predloženia platnej zelenej karty môže pokutovať aj niekoľkými stovkami eur. Okrem nich sa do veci môže pustiť do 3 rokov od uskutočnenia aj Obvodný úrad. A ten udeľuje až 3 000-eurové pokuty. V zahraničí si bez platnej zelenej karty zaplatíte aj tisícky eur, prípadne budete musieť odísť bez vozidla. Skutočne sa s tým neoplatí zahrávať, pretože to môže mať iné dôsledky, o ktorých sa presvedčíte, ak si prečítate reálne prípady.

Pri spôsobení nehody nezaplatíte len pokuty od vyšších orgánov, škody, ktoré spôsobíte iným na zdraví a na majetku, ale budete čeliť aj trestnému stíhaniu za porušenie zákona. Vďaka niekoľkým desiatkam eur ročne (niekedy stovkám), sa môžete uchrániť od platenia až miliónových čiastok. Na čo osud zbytočne pokúšať, keď to najlacnejšie PZP môžete získať už aj dnes, tu a teraz?…

Čítať ďalej