Prihlásenie auta, teda registrácia vozidla, je dôležitým krokom, ktorý musíte urobiť po zakúpení nového alebo ojazdeného vozidla. Tento proces zabezpečuje, že vaše auto je oficiálne zaregistrované a splňuje všetky zákonné požiadavky. V tomto článku vám poskytneme podrobný sprievodca, ako prihlásiť auto a čo je potrebné urobiť predtým, ako môžete vozidlo legálne prevádzkovať na verejných cestách.

Krok 1: Získajte potrebné dokumenty

Predtým, ako začnete s procesom prihlásenia auta, uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty:

  • Technický preukaz vozidla (TP)
  • Kúpna zmluva alebo faktúra s údajmi o predávajúcom a kupujúcom
  • Doklad o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
  • Preukaz totožnosti
  • Potvrdenie o technickej kontrole (ak je vozidlo staršie ako 4 roky)

Krok 2: Uzatvorte povinné zmluvné poistenie (PZP)

Aby ste mohli prihlásiť svoje auto, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Toto poistenie chráni tretie osoby pred finančnými stratami v prípade, že by im poistený spôsobil škodu. Vyberte si poisťovňu a uzatvorte poistnú zmluvu pre svoje vozidlo.

Krok 3: Prihláste auto na dopravnom inšpektoráte

S kompletnou dokumentáciou navštívte miestny dopravný inšpektorát, kde podáte žiadosť o registráciu vozidla. Na inšpektoráte vám overia dokumenty, skontrolujú, či auto spĺňa všetky technické požiadavky, a v prípade úspechu vám vydajú registračný doklad a evidenčné číslo vozidla.

Krok 4: Umiestnenie evidenčných značiek

Po získaní evidenčných značiek ich umiestnite na prednú a zadnú časť vozidla v súlade s predpismi. Evidenčné značky musia byť dobre viditeľné a čitateľné.

Krok 5: Dodržiavanie pravidiel

Ako vlastník zaregistrovaného vozidla je vašou zodpovednosťou dodržiavať všetky zákony a pravidlá týkajúce sa prevádzky vozidla na verejných cestách. Zabezpečte, aby vaše auto pravidelne absolvovalo technické kontroly, dodržiavalo emisné normy a vykonávalo pravidelnú údržbu. Rovnako nezabudnite udržiavať platné PZP po celú dobu prevádzky vozidla.

Krok 6: Odhlásenie vozidla

V prípade, že sa rozhodnete svoje vozidlo predať alebo ho už nechcete ďalej prevádzkovať, je potrebné ho odhlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Odhlásenie vozidla zabezpečí, že nebudete ďalej zodpovedný za povinnosti a náklady spojené s jeho prevádzkou. Pred odhlásením vozidla odovzdajte evidenčné značky a registračný doklad na dopravnom inšpektoráte.

Prihlásenie auta je nevyhnutným procesom pre každého, kto zakúpi nové alebo ojazdené vozidlo. Dodržaním vyššie uvedených krokov a zhromaždením potrebnej dokumentácie sa tento proces môže stať jednoduchším a menej stresujúcim. Ako vlastník zaregistrovaného vozidla je vašou zodpovednosťou dbať na jeho bezpečnú a legálnu prevádzku, čo zahŕňa aj pravidelné obnovovanie PZP a dodržiavanie technických a emisných noriem. Pozrite sa aj na zmeny, ktoré nastali tento rok.